Friday, 24/05/2019 RSS
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/05/2019 Báo cáo tổng kết đánh giá các phương pháp đổi mới dạy học và công tác quản lý đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá
05/05/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành bổ sung Quy định quy tắc ứng xử của CB-GV-CNV Trường THCS Trọng Quan
05/05/2019 Báo cáo tự đánh giá
18/01/2019 Kế hoạch CHĂM SÓC BẢO VỆ, GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG năm học 2018 – 2019
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Hôm qua : 7
Tháng 05 : 274
Tháng trước : 437
Năm 2019 : 1.835
Năm trước : 584
Tổng số : 2.433